optek-Danulat GmbH

optek-Danulat GmbH

Emscherbruchallee 2
45356 Essen • Germany
Фотометрично измерване в поток - цвят, бистрота, невидими разтворени компоненти, брой клетки, масло във вода
 

www.optek.com