GROSS

GROSS

производител на съдови и системи за пивоварната, хранително вкусовата, химическата, фармацевтичната и целулозната промишлености.

Gross Behälter- u. Anlagenbau GmbH
Eichenstr. 3, D-78256 Steisslingen / Germany

http://en.gross-online.com/